Människorättsorganisationer har varnat för integritetskränkande appar som används för Covid-19 smittspårning i Kuwait och Bahrain men även Norge.

Kuwats app ”Shlonik” och Bahrains app ”BeAware Bahrain” tillsammans med Norges app ”Smittestopp” har fått kritik för att massövervaka individer. De flesta smittspårningsappar förlitar sig på Bluetooth signaler medan ovanstående appar förlitar sig på det mer precisa GPS-systemet. Bahrain och Kuwaits appar spårar bl.a. användare i real tid och laddar upp data till en centraliserad databas. Informationen kopplas därefter ihop med personlig information som krävs för att använda appen.

Norge har stoppat spridningen av sin app på grund av integritetsbrister medan Gulfländerna inte har tagit några åtgärder.

Bild: Reuters