Om Mena.nu

Med Mena.nu får du de senaste och viktigaste nyheterna från stora delar av världen. Vårt primära fokus är en djupare och tydligare bevakning av Mellanöstern-regionen.


Mena.nu finns till iOS och kommer snart till Android.


Vår ambition är inte att vara snabbast eller störst. Vi vill vara aktuella och relevanta i en tid av distraktioner och brus. Vi tror att våra läsare på ett snabbt och smidigt sätt vill ta del av utvecklingen i regionen och världen. Därför tillgängliggör vi vår rapportering både via webben och genom vår app.

Våra redaktörer bevakar många olika internationella och svenska källor och gör ett axplock av det viktigaste som du behöver veta just nu.


Mena är en engelskspråkig förkortning som står för Mellanöstern och Nordafrika (Middle East and North Africa). Men vi tar det ett steg längre. Vi breddar begreppet och inkluderar fler länder för att du ska kunna få en bättre översikt av regionen.