Fler än 1 000 europeiska parlamentariker har adresserat ett brev till sina europeiska ledare att agera bestämt mot den planerade Israeliska annekteringen av Palestina.

Brevet som hittas i sin helhet här förkastar USA:s och Trumps fredsplan som de menar frångår internationella ramverk och principer.

Allt eftersom juli månad närmar sig har kritik mot världsledare ökat efter att Israel annonserat att man ämnar annektera stora delar av Palestina då. Hittills utan nämnvärt internationellt motstånd.

Bild: Reuters